اتوبار ضمانت بار

اتوبار ضمانت بار

ضمانت بار موسسه اتوباری می باشد که در حدود 13 سال از قدمتش می گذرد و خدارو شاکریم که در این 13سال توانسته ایم رضایت همشهریان تهرانی را جلب کنیم و به حسن اعتمادشان احترام بگذاریم .ضمانت بار یکی از ارزانترین اتوبارهای تهران می باشد و اینهم بخاطر نظر لطف شما همشهریان عزیز می باشد که همیشه ما را در بهترین شرایط کاری قرار می دهید.