بسته بندی

ضمانت بار

خدمت شایسته دیگر ضمانت بار به همشهریان عزیز تهرانی استفاده از نیروهای آقا و خانم با تجربه و دانش روز بسته بندی اثاثیه منزل و مبلمان شما می باشد.تمامی وسایل شما اعم از یخچال ،ساید،سرویس خواب و چوبی و غیره شما را با سلفون و وکیوم بسته بندی می کنیم بدون اینکه ذره ایی به آنها آسیب وارد شود